СЕРВІС КАБЕЛЬНОГО ТА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НАДАЄ ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА»

Положення про бонусну програму “АВАТАР”

Це Положення про бонусну програму “АВАТАР” (далі – «Положення») встановлює офіційні умови участі абонентів в бонусній програмі “АВАТАР” (далі
– “Програма”), що визначають період, умови і порядок участі в Програмі. Положення розроблено на підставі Цивільного кодексу України, законів України “Про захист прав споживачів”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів України.
1. Визначення термінів
1.1. “Організатор” Програми – Локальна мережа “AVATAR”.
1.2. “Програма” – це бонусна програма, спрямована на заохочення абонентів, яким надаються спеціальні умови отримання телекомунікаційних послуг
1.3. “Учасник” Програми – абонент, який бере участь в Програмі шляхом надання згоди через особистий кабінет абонента на сайті https://avatar.net.ua/, і участь якого не обмежена Організатором та / або його Партнерами.
1.4. “Партнери” Організатора – суб’єкти господарювання, зазначені в публічних договорах на надання телекомунікаційних послуг на сайті http://info.avatar.net.ua/.
1.5. “Бал” – одиниця обліку бонусних привілеїв, які діють відповідно до умов конкретних акцій, що проводяться Організатором та / або його Партнерами з метою заохочення абонентів.
1.6. “Бонусний рахунок” – сукупність даних в автоматизованій системі розрахунків Організатора про кількість, процеси нарахування та списання балів Учасника Програми.
2. Загальні положення
2.1. Програма є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
2.2. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.
2.3. Програма діє на території всіх населених пунктів, де надаються телекомунікаційні послуги мережі “AVATAR” . Умови конкретних акцій, що проводяться Організатором та / або його Партнерами з метою заохочення абонентів, можуть встановлювати перелік населених пунктів, на території яких діє / не діє конкретна акція.
3. Умови участі в Програмі
3.1. Учасником Програми може бути тільки абонент – фізична особа, яка отримує телекомунікаційні послуги Організатора та / або його партнерів.
3.2. Учасниками програми можуть бути співробітники Організатора та / або його партнерів.
3.3. Учасниками програми не можуть бути юридичні особи.
3.4. Інформацію про умови Програми та конкретних акцій можна отримати на сайті https://avatar.net.ua/.
3.5. Основним ідентифікатором Учасника Програми в автоматизованій системі розрахунків Організатора є особистий рахунок абонента.
3.5. Програма розрахована виключно для особистого користування Учасника Програми. Бали Програми не можна передавати, в тому числі і між двома особистими рахунками одного абонента, продавати, отримати за них грошову компенсацію або будь-яким чином відчужувати.
3.6. Датою початку участі в Програмі є дата її активації Учасником Програми через особистий кабінет абонента на сайті https://avatar.net.ua/.
3.8. Особистий рахунок абонента в якості ідентифікатора Учасника Програми в автоматизованій системі розрахунків Організатора дійсний протягом терміну дії Програми.
3.9. При розірванні договору на надання телекомунікаційних послуг з локальною мережею “AVATAR” всі бали Учасника на бонусному рахунку анулюються. При повторному укладанні абонентом договору на надання телекомунікаційних послуг з локальною мережею “AVATAR” початок участі в Програмі здійснюється шляхом її активації через особистий кабінет. При цьому Бали, анульовані раніше в зв’язку з розірванням договору на надання телекомунікаційних послуг з локальною мережею “AVATAR”, не відновлюються при новому укладенні такого договору ні за яких умов.
4. Права і обов’язки Організатора Програми
4.1. Організатор має право призупинити або припинити дію Програми та / або конкретних акцій, скасувати або змінити їх умови в будь-який час відповідно до чинного законодавства України. Організатор Програми зобов’язаний проінформувати Учасників Програми про призупинення, припинення, зміну умов дії Програми та / або конкретних акцій відповідно до чинного законодавства України. У разі припинення дії Програми всі Бали, набрані Учасником Програми, можуть бути використані ним протягом строку, встановленого Організатором у відповідному оголошенні на сайті про припинення дії Програми.
4.2. Організатор має право відмовити абоненту в активації Програми або припинити її дію за таких обставин (але не обмежуючись тільки ними):
4.2.1. Використання або спроба використання Учасником Балів способом, який не відповідає умовам Програми.
4.2.2. Будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі.
4.2.3. Не оплати абонентом абонентської плати відповідно до вибраного тарифного плану більше 2 (двох) місяців поспіль без попередньої активації функції утримання абонента в мережі.
4.2.4. Чи не користування телекомунікаційними послугами Організатора або його Партнерів більше 6 (шести) місяців поспіль з моменту активації функції утримання абонента в мережі.
4.2.5. Інші обставини, які Організатор або його Партнери вважатимуть значущими для припинення дії Програми або умов конкретної акції.
4.3. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводяться Учасником Програми . Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які можуть виникнути у Учасника в результаті таких дій.
4.4. Організатор має право в односторонньому порядку безперечно списувати з Бонусного рахунку Учасника Бали, зараховані помилково або в результаті недобросовісних дій Учасника або третіх осіб.
4.5. Організатор має право в будь-який час в односторонньому порядку припинити дію Програми відповідно до чинного законодавства України.
5. Політика конфіденційності та обробки персональних даних Учасника
5.1. Політика конфіденційності – правила, встановлені Організатором, що регламентують збір і використання персональних даних Учасників, які можуть бути зібрані при отриманні телекомунікаційних послуг, рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші. Організатор зберігає дані, необхідні тільки для виконання поточної обробки і не збирає додаткових даних.
5.2. Організатор збирає персональні дані Учасників тільки на добровільній основі відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних з урахуванням положень Загальноєвропейського регламенту про захист персональних даних (General Data Protection Regulation, GDRP).
5.3. Активуючи участь в Програмі через особистий кабінет, Учасник безумовно погоджується з умовами цієї політики конфіденційності, надає інформацію про себе, дає згоду на збір і обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин при отриманні телекомунікаційних послуг, отриманні рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші.
5.4. Учасник безумовно погоджуєтеся з тим, що Організатор має право надавати доступ та передавати персональні дані Учасника своїм Партнерам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки і тільки у випадках, передбачених цією політикою конфіденційності та / або чинним законодавством України.
5.5. Доступ до персональних даних Учасника надається виключно співробітникам Організатора та/або Партнера, які мають відповідні повноваження і чітку виробничу необхідність в доступі до даних.
5.6. Мета збору персональних даних обмежена з самого початку згаданої метою на момент прийняття Учасниками даної політики конфіденційності і не може змінюватися без їх згоди. Відповідальність за недостовірність даних при активації участі в Програмі несе Учасник. Учасник Програми має право вимагати від Організатора виправити помилки в обробці персональних даних.
5.7. Організатор забезпечує безпеку даних, які Учасник вказує при активації Програми через особистий кабінет.
5.8. Організатор зберігає персональні дані Учасника Програми відповідно до внутрішніх регламентів та чинного законодавства України з урахуванням положень законодавства Європейського союзу (GDPR).
6. Активація участі в Програмі
6.1. Щоб зареєструватися в Програмі абонент повинен зайти в особистий кабінет на сайті https://avatar.net.ua/ й підтвердити своє ознайомлення та згоду з умовами Програми.
6.2. Після активації участі в Програмі абонент стає її Учасником і може використовувати Бали на Бонусному рахунку відповідно до Правил та умов
конкретних акцій.
7. Нарахування Балів
7.1. Нарахування балів на Бонусний рахунок Учасника відбувається в автоматизованій системі розрахунків Організатора відповідно до умов конкретних акцій, але в будь-якому випадку тільки після надходження сплачених Учасником грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора та / або його Партнерів.
7.2. Бали на Бонусний рахунок Учасника нараховуються відповідно до умов конкретних акцій з розрахунку 10 балів за 1 гривню.
7.3. Спеціальні Бали можуть нараховуватися Організатором в рамках рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій від Програми. Спеціальні бали можуть мати обмежений термін дії і припинений з рахунку Учасника після завершення такого строку.
7.4. У разі повернення Учаснику грошових коштів (їх частини), оплачених в рамках акції, Бали анулюються в безспірному порядку пропорційно сумі повернутих коштів.
7.5. Організатор має право призупинити повернення грошових коштів та / або зменшити розмір коштів, що повертаються, на відповідну суму, якщо в результаті проведення повернення у Учасника утвориться мінусовий баланс на бонусному рахунку. У разі виникнення мінусового балансу на онусному рахунку за умови повернення Учаснику грошових коштів (їх частини) Учасник зобов’язаний компенсувати Організатору розмір наданої йому знижки в грошовому еквіваленті.
7.6. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутися до Організатора.
7.8. Організатор залишає за собою право змінювати умови (схеми) нарахування Балів.
7.9. Бали зараховуються на Бонусний рахунок Учасника за умови наявності зв’язку, електроживлення необхідного обладнання та справно працює програмного забезпечення. У разі, якщо в якийсь момент відсутні необхідні технічні та / або інші можливості для нарахування Балів, вони нараховуються на Бонусний рахунок Учасника в максимально короткий строк після відновлення необхідних можливостей.
8. Використання Балів
8.1. Бали активуються (стають доступними для використання) після їх нарахування з того моменту, коли кількості накопичених Балів стає достатньою для здійснення оплати відповідно до умов конкретних акцій.
8.2. Для використання Балів з Бонусного рахунку Учасник зобов’язаний кожен раз самостійно вчиняти дії, передбачені умовами конкретної акції. Автоматичне списання Балів з Бонусного рахунку Учасника не здійснюється, крім випадків, передбачених цим Положенням.
8.3. Використання (списання) Балів з Бонусного рахунку Учасника здійснюється за курсом: 10 Балів = 1 гривня знижки, передбаченої умовами конкретної акції.
8.4. Організатор Програми визначає послуги, при покупці яких можливе використання Балів. Організатор залишає за собою право змінювати перелік
послуг, при придбанні яких Учасник може використовувати Бали.
8.7. Відповідно до кількості Балів, накопичених на Бонусний рахунок, Організатор надає Учаснику право отримати знижку при оплаті певних послуг за заявленими умовами.
8.8. Бали не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінними паперами.
8.9. Накопичені Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику готівковими коштами або виплачені на розрахунковий рахунок.
8.10. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.
8.11. Бали, не використані Учасником протягом дії договору на отримання телекомунікаційних послуг з локальною мережею “AVATAR”, анулюються й списуються з рахунку Учасника в момент розірвання договору на отримання телекомунікаційних послуг з локальною мережею “AVATAR”.
8.12. Умовами конкретних акцій по нарахуванню спеціальних Балів може бути передбачено списання спеціальних Балів, що мають обмежений термін дії, в хронологічному порядку в залежності від дати їх активації.
8.13. Бали, отримані за різними акціями, можуть підсумовуватися в залежності від умов конкретних акцій. При цьому умовами конкретних акцій може
встановлюватися порядок використання Балів (наприклад, першими використовуються наявні у Учасника бонуси в залежності від терміну дії: з більш
коротким терміном дії використовуються першими).
9. Наслідки порушення умов Програми Учасником
9.1. Організатор залишає за собою право припинити участь у Програмі будь-якого Учасника якщо Учасник:

•не дотримується чинних умов Програми;

• надає недостовірні дані або інформацію, яка може ввести в оману співробітниківОрганізатора та / або його Партнерів;
• бере участь в недобросовісних діях в рамках будь-яких частин Програми та / абоконкретних акцій.
9.2. У разі припинення участі Учасника в Програмі на підставі п. 9.1. вся сума Балів або частина такої суми анулюється в безспірному порядку.
9.3. У разі виникнення претензій, пов’язаних з анулюванням участі в Програмі, абонент може звернутися до Організатора у відповідності до чинного
законодавства України. У разі незадоволення претензій, пов’язаних з анулюванням участі в Програмі, абонент має право звернутися до суду відповідно до чинного законодавства України.
10. Інші умови
10.1. Дана Програма є безстроковою. Умовами конкретних акцій можуть встановлюватися терміни дії таких акцій.
10.2. Програма регулюється чинним законодавством України. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учаснику в нарахуванні або використанні Балів в разі відсутності на момент звернення Учасника технічної або іншої можливості для цього.
10.3. Організатор самостійно і на свій розсуд визначає умови конкретних акцій, відповідно до яких нараховуються Бали на Бонусний рахунок Учасника.
10.4. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник надає однозначну згоду на використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах , інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження території і строків такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами.
10.5. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні, зазначені при активації участі в Програмі, і дані про отримані Учасником послуги можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані
Організатором та / або його Партнерами без обмеження по терміну і території в межах України, з метою реалізації Програми, розробки і створення акцій, вивчення споживчого попиту в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
10.6. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі за своїм розсудом без будь-яких негативних наслідків для себе.
10.7. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дане Положення.
10.8. Учасник вважається поінформованим про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну умов Програми, якщо такі зміни були розміщені на сайті https://avatar.net.ua/ або спрямовані Учаснику на зазначені ним при активації участі в Програмі адреса електронної пошти або номер мобільного телефону. Якщо після такого повідомлення від Учасника не надійшла відмова від участі в Програмі, то вважається, що він прийняв зміни. Обов’язок стежити за змінами покладається на Учасника.
10.9. Учасник Програми може відмовитися від участі в ній в будь-який час через особистий кабінет абонента на сайті https://avatar.net.ua/.
10.10. У разі відмови Учасника від участі в Програмі накопичені на момент відмови Бали зберігаються на бонусному рахунку Учасника весь період дії
Програми. Щоб скористатися цими Балами Учасник зобов’язаний знову активувати участь в Програмі відповідно до цього Положення.

Адреса

вул. Миру 12                    
смт.Борова, 08520

Контакти

Email: support@avatar.net.ua       Телефон: +38 (0800) 212-569     
 

Посилання

UKR.NET
PROSTO.TV